Tisknout | záznamů na stránku: 20 | 50 | 100 | 500

Strana 1 z 1, zobrazeno 381 záznamů z 381

Halbreichovo číslo Titul Podtitul Rok dokončení
1 Tři jezdci [auth.] 1902
2 Posvícení [auth.] pro flétnu a smyčcový orchestr 1907
3 Elegie [auth.] pro housle a klavír [auth.] 1909
5 Pět valčíků 1910
6 Než se naděješ [auth.] 1910
8 Pastel [auth.] 1910
10 Až budem staří [auth.] 1910
11 Dělníci moře 1910
13 Koncert pro housle a klavír 1910
14 Dvě písničky v národním slohu [auth.] 1910
15 Smrt Tintagilova [auth.] hudba k loutkovému dramatu [auth.] 1910
17 Anděl smrti [auth.] symfonická báseň pro velký orchestr 1910
17bis Psáno do památníku sestřina Ach, ozvi se 1910
19 Spící [auth.] 1910
21 Dvě písně 1910
22 Dívčí sny [auth.] 1910
24 Ballada [auth.] pro klavír 1910
25 Sousedská [auth.] 1910
26 Zimní noc 1910
27 Líbej, milá, líbej! [auth.] 1910
28 Pohádka o Zlatovlásce [auth.] 1910
29 Náladová kresba [auth.] 1910
30 V noci [auth.] 1910
31 Dvě písně 1911
34 Tři písničky 1911
35 Klavírní kvintet 1911
36 Chanson triste [auth.] d moll 1911
37 Jaškova zpěvánka [auth.] 1912
41 Slzy [auth.] 1911
42 Z pohádek Andersenových šest klavírních kusů 1912
43 Konec všemu [auth.] 1912
44 Mrtvá láska [auth.] 1912
45 Symfonie pro orchestr (1. věta) 1912
46 Píseň beze slov 1912
47 Nokturno 1912
48 Ty píšeš mi 1912
49 Ráno raníčko, pleju obilíčko 1912
50 Lucie [auth.] 1912
51 Z dětství [auth.] 1912
52 Padlo jíní na pole 1912
53 Vdejte mne, matičko 1912
54 Růže [auth.] 1912
55 To všechno už jen zbylo [auth.] 1912
56 Balada ke Krzeszovu obrazu Poslední akordy Chopina 1912
57 Noc každou tebe, drahá, zřím 1912
58 Offertorium [auth.] 1912
59bis Pět klavírních skladeb k Velikonocům 1912 1912
65 Balada o deštníku slečny Vilmy 1912
65bis Chanson [auth.] 1912
66 Mluv ke mně dál 1912
67 Opuštěná milá 1912
68 Nipponari [auth.] sedm písní pro ženský hlas s průvodem malého orchestru [auth.] 1912
68 A Nipponari [auth.] verze pro hlas a klavír 1912
69 Kdysi 1912
70 O modrých očích [auth.] 1910
71 Ohnivý muž [auth.] 1912
72 Píseň prvního listopadu 1912
73 Tři panny za světlé noci 1910
74 Stará píseň [auth.] 1913
75 Komárova svatba 1912
76 Svítaj, Bože, svítaj [auth.] 1912
77 V zahradě na hřadě 1912
78 Labutě [auth.] 1912
79 Mám staré parky rád 1912
80 Písnička o Haničce 1912
81 Štěstí to dost [auth.] 1912
82 Tři melodramy Večer [auth.] 1913
83 Tři melodramy Vážka 1913
84 Tři melodramy Tanečnice z Jávy 1913
85 Preludium [auth.] (na téma Marseillaisy) 1913
86 Preludium č. 2 f moll [auth.] 1913
86bis Preludium 1913
87 Píseň na starošpanělský text [auth.] pro alt s průvodem klavíru [auth.] 1914
88 Tři písně na francouzské texty 1913
89 Noc [auth.] Nokturno. Meloplastická scéna v 1 aktu 1914
90 Skladba pro velký orchestr 1914
91 Nokturno č. 1 1915
92 Loutky III čtyři klavírní kusy 1914
93 Tance se závoji 1914
94 Čtyři malé písně na Goethův text 1915
95 Nokturno k Mánesovu obrázku Přečtený román 1915
96 Nokturno (Růže v noci) symfonický tanec č. 2 1915
97 Balada k Böcklinovu obrazu „Villa na moři“ Symfonický tanec č. 4 1915
98 Tři lyrické skladby [auth.] pro klavír [auth.] 1915
99 Jarní píseň 1915
100 Rujana [auth.] Mořská fantazie 1916
101 Šest polek 1916
102 Stín [auth.] balet o jednom dějství 1916
103 Smyčcový kvartet Es dur 1917
106 Jak milý čas [auth.] 1917
107 Valse Capriccio [auth.] 1917
109 Furiant [auth.] 1917
110 Šest prostých písní [auth.] 1917
112 Koleda balet o čtyřech dějstvích se zpěvem, tancem a recitací 1917
114 Ukolébavky 1918
115 Tři písně 1918
116 Loutky II pět klavírních kusů 1918
117 Smyčcový kvartet č. 1 1918
118 Česká rapsodie [auth.] pro orchestr, baryton, smíšený sbor a varhany 1918
119 Kouzelné noci [auth.] tři písně pro soprán s průvodem orchestru 1918
120 Sonáta C dur pro housle a klavír 1919
122bis Malá ukolébavka 1919
122 Průvod koček v noci slunovratu [auth.] 1919
123bis Foxtrot narozený "Na růžku" 1920
123 Malá taneční suita [auth.] pro velký orchestr 1919
124 Sen o minulosti [auth.] pro velký orchestr 1920
124ter Okna do mlhy
124bis Andante 1920
125bis Slavnostní pochod "Kytary" 1920
126 Slovenské písně 30 písní ve dvou řadách 1920
127 Motýli a rajky [auth.] tři klavírní skladby [auth.] 1920
127bis One-step [auth.] pro klavír 1921
127ter Jaro [auth.] malá klavírní skladba [auth.] 1921
128 Večer na pobřeží [auth.] tři malé skladby pro klavír [auth.] 1921
129 Tři písně pro Červenou sedmu 1921
129bis Vítězný pochod [auth.] sportovního klubu R.U.R. v Poličce [auth.] 1921
130 Istar [auth.] balet ve 3 jednáních [auth.] 1921
130 C Istar: Tanec kněžek taneční vložka do prvního jednání 1923
131 Míjející půlnoc [auth.] cyklus symfonických básní pro velký orchestr 1922
133 Kdo je na světě nejmocnější baletní komedie o 1 dějství 1922
134 Slovácké tance a obyčeje hudba k dokumentárnímu filmu 1922
135 Měsíce tři písně s klavírem 1922
135bis Dvě písně na ruskou poezii 1922
136 Smyčcové trio č. 1 pro housle, violu a violoncello 1923
137 Loutky I pět klavírních kusů 1925
138bis Scherzo [auth.] pro klavír 1924
139 Kvartet pro klarinet, lesní roh, violoncello a malý bubínek C dur 1924
140 Preludium 1924
141 Klavírní skladba (bez názvu) 1924
142 Half-time rondo pro velký orchestr 1924
143 Concertino pro violoncello, dechy, klavír a bicí c moll 1924
144 Nonet č. 1 pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, housle, violu, violoncello a klavír 1925
146bis Tři ukolébavky [auth.] 1925
148 Film v miniatuře cyklus klavírních skladeb [auth.] 1925
149 Koncert pro klavír a orchestr č. 1 D dur 1925
150 Smyčcový kvartet č. 2 1925
151 Vzpoura [auth.] baletní skica o 1 dějství 1926
152 Sonáta d moll pro housle a klavír 1926
153 A Orchestrální suita z baletu Motýl, který dupal 1926
153 Motýl, který dupal balet o 1 dějství 1926
154 Tři české tance pro klavír 1926
155 La Bagarre (Vřava) Allegro pro velký orchestr 1926
157bis Ruce 1927
157 Duo pro housle a violoncello č. 1 1927
159 Podivuhodný let mechanický balet 1927
160 Tři skici 1927
161 Kuchyňská revue [auth.] jazzový balet o jednom dějství 1927
161 A Kuchyňská revue jazzová suita z baletu 1927
161 B Kuchyňská revue pro klavír
162 Voják a tanečnice komická opera o 3 dějstvích 1927
163 Natáčí se! balet o 1 dějství 1927
164 Smyčcový kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violoncello 1927
165 Black-bottom [auth.] 1927
166 Impromptu [auth.] tři skladby pro housle a klavír [auth.] 1927
167 Vánoce [auth.] tři skladby pro klavír [auth.] 1927
168 Le Jazz 1928
169 Slzy nože opera o 1 dějství 1928
170 Čtyři věty 1929
171 Rhapsodie pro velký orchestr 1928
172 Jazzová suita pro malý orchestr 1928
173 Divertimento (Concertino) pro klavír levou rukou a orchestr 1926
173bis Par T.S.F. 1929
174 Sextet pro dechové nástroje a klavír 1929
175 Tři přání aneb Vrtkavosti života filmová opera o 3 dějstvích 1929
177 Tanec 1929
178 Preludium 1929
180 Fantazie pro dva klavíry 1929
181 Osm preludií pro klavír 1929
181bis Tango a Allegretto pro klavír 1929
182 Sonáta pro housle a klavír č. 1 1929
183 Smyčcový kvartet č. 3 1929
184bis Tři písničky k Vánocům 1929
184 Pět krátkých skladeb pro housle a klavír 1930
185 Jedním prstem klavírní skladba pro tři ruce 1930
186bis Romance pro housle a klavír 1930
186 Šach králi jazzový balet o 1 dějství 1930
188 Vokalíza etuda pro střední hlas a klavír 1929
189 Nokturna čtyři etudy pro violoncello a klavír 1931
190 Pastorely šest kusů pro violoncello a klavír 1931
191 Snadné etudy pro dvoje housle 1930
192 Miniaturní suita sedm lehkých kusů pro violoncello a klavír 1931
193 Klavírní trio č. 1 (Cinq pièces brèves) pro housle, violoncello a klavír 1930
194 Den dobročinnosti opera o 3 dějstvích 1931
195 A Borová (Český tanec č. 1) pro malý orchestr 1931
195 Borová sedm českých tanců 1930
196 I Koncert pro violoncello a orchestr č. 1, 1. verze 1930
196 II Koncert pro violoncello a orchestr č. 1, 2. verze 1939
196 III Koncert pro violoncello a orchestr č. 1, 3. verze 1955
197 Tři písně na básně Apollinairovy 1930
198 Sonatina pro dvoje housle a klavír 1930
199 Serenáda pro komorní orchestr 1930
200 Les Rondes suita tanců pro hoboj, klarinet, fagot, trubku, klavír a dvoje housle 1930
202 Rytmické etudy pro housle a klavír 1932
203 Skici první řada 1931
205 Čtyři kusy bez názvu Hry, první řada 1931
206 Hry šest snadných kusů pro klavír, druhá řada 1931
207 Smyčcový kvartet s orchestrem 1931
208 Sonáta pro housle a klavír č. 2 1931
209 Česká říkadla šest ženských sborů 1931
212 Partita (Suita č. 1) pro smyčcový orchestr 1931
213 Sonáta pro dvoje housle a klavír 1932
213bis Dvě písně 1932
214 I Špalíček [auth.], 1. verze balet se zpěvem o 3 dějstvích 1932
214 II Špalíček [auth.], 2. verze balet se zpěvem o 3 dějstvích 1940
214 I A Svatební košile [auth.] 1932
215 Divertimento (Serenáda č. 4) pro komorní orchestr 1932
216 Serenáda č. 2 pro dvoje housle a violu 1932
217 Serenáda č. 1 pro klarinet, lesní roh, troje housle a violu 1932
218 Serenáda č. 3 pro hoboj, klarinet, čtvery housle a violoncello 1932
219 Koncertantní symfonie (Sinfonia Concertante) pro dva orchestry 1932
220 Taneční črty 1932
221 Božánkovi a Soničce 1932
222 Lístek do památníku [auth.] (č. 1) 1932
224 Smyčcový sextet pro dvoje housle, dvě violy a dvě violoncella 1932
224 A Smyčcový sextet úprava pro smyčcový orchestr
225 Čtyři dětské písně a říkadla 1932
226 Koncert pro housle a orchestr č. 1 1933
227 Ritornely šest klavírních kusů 1932
228 Dvě balady na slova lidové poezie pro alt a klavír 1932
229 Klavírní kvintet č. 1 1933
230 Velikonoční 1933
231 Koncert pro klavírní trio a smyčcový orchestr 1933
232 Concertino pro klavírní trio a smyčcový orchestr 1933
232bis Dvě písně na texty negerské poezie 1932
233 Marijka nevěrnice hudba k filmu 1933
234 Invence pro velký orchestr 1934
235 Čtyři písně o Marii [auth.] pro smíšený sbor [auth.] 1934
236/2 I Mariken z Nimègue první verze druhého dějství z opery Hry o Marii 1934
236 Hry o Marii 1934
237 Koncert pro klavír a orchestr č. 2 1934
238 Smyčcové trio č. 2 pro housle, violu a violoncello 1934
239 Střevíček hudba k dokumentárnímu a propagačnímu filmu 1935
240 Město živé vody: Mariánské Lázně hudba k dokumentárnímu filmu 1935
240 A Vložka [auth.] z filmu Město živé vody: Mariánské Lázně 1935
242 Skladba pro malé Evy [auth.] 1935
243 Hlas lesa [auth.] rozhlasová opera o 1 dějství 1935
244 Dvě skladby pro cembalo 1935
246 Koncert pro cembalo a malý orchestr 1935
247 Veselohra na mostě [auth.] rozhlasová opera o 1 dějství 1935
247 A Malá suita z opery "Veselohra na mostě" 1951
248 Oidipus [auth.] scénicka hudba k divadelní hře Andrého Gida 1936
250 Dumka (č. 2) 1936
251 Divadlo za bránou [auth.] opera-balet o 3 dějstvích 1936
252 Koncert pro flétnu, housle a orchestr 1936
253 Juliette (Snář) [auth.] lyrická opera o 3 dějstvích 1937
253 A Tři fragmenty z opery Juliette 1939
254 Sonáta pro flétnu, housle a klavír 1937
255 Dvakrát Alexandr opera buffa o 1 dějství 1937
256 Smyčcový kvartet č. 4 1937
257 Čtvrtky a osminky 1937
258 Strašidelný vlak 1937
260 Kytice [auth.] cyklus skladeb na lidové texty, pro smíšený sbor (dětský sbor), sóla a malý orchestr [auth.] 1937
261 Intermezzo [auth.] čtyři skladby pro housle a klavír [auth.] 1937
262 Sonatina pro housle a klavír 1937
263 Concerto grosso pro komorní orchestr 1937
264 Koncertantní duo pro dvoje housle a orchestr 1937
266 Čtyři madrigaly pro hoboj, klarinet a fagot 1938
267 Tre ricercari pro komorní orchestr 1938
268 Smyčcový kvartet č. 5 1938
269 Concertino pro klavír a orchestr 1938
270 Okna do zahrady [auth.] cyklus klavírních skladeb [auth.] 1938
271 Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány 1938
273 Vím hájíček Vitulčině mamince k narozeninám 1939
274 Promenády pro flétnu, housle a cembalo 1939
275 Bergerettes pro housle, violoncello a klavír 1939
276 II Koncertantní suita pro housle a orchestr 1944
276 I Koncertantní suita pro housle a orchestr 1939
277 Sonáta pro violoncello a klavír č. 1 1939
277bis České hádanky 1939
278 České madrigaly osm madrigalů pro smíšený sbor 1939
279 Polní mše [auth.] kantáta pro baryton, mužský sbor a orchestr 1939
279bis Přání mamince [auth.] 1939
281 Fantazie a toccata pro klavír 1940
282 Sinfonietta giocosa pro klavír a malý orchestr 1940
282bis Čtyři písně na texty české lidové poezie pro hlas a klavír 1940
283 Sonata da camera pro violoncello a malý orchestr 1940
283bis Říkadla a písně na texty české lidové poezie 1940
284 Mazurka pro klavír 1941
285 Concerto da camera pro housle a smyčcový orchestr s klavírem a bicími nástroji 1941
286bis Veselé Vánoce 1941 1941
286ter Birthday 1942 1942
287 Klavírní kvartet 1942
288 Nový Špalíček cyklus písní na texty moravské lidové poezie 1942
289 Symfonie č. 1 1942
290 Variace na Rossiniho téma pro violoncello a klavír 1942
291 Madrigalová sonáta pro flétnu, housle a klavír 1942
292 Koncert pro dva klavíry a orchestr 1943
293 Koncert pro housle a orchestr č. 2 1943
294 Písničky na jednu stránku cyklus písní na texty moravské lidové poezie pro zpěv a klavír 1943
295 Symfonie č. 2 1943
296 Památník Lidicím pro symfonický orchestr 1943
297 Pět madrigalových stancí pro housle a klavír 1943
298 Klavírní kvintet č. 2 1944
299 Symfonie č. 3 1944
300 Trio pro flétnu, violoncello a klavír 1944
301 Fantazie pro teremin, hoboj, klavír a smyčcový kvartet 1944
302 Písničky na dvě stránky [auth.] cyklus písní na texty moravské lidové poezie pro zpěv a klavír 1944
303 Sonáta pro housle a klavír č. 3 1944
304 Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 1945
304bis Berceuse 1945
305 Symfonie č. 4 1945
306 Sonáta pro flétnu a klavír 1945
307 Česká rapsodie pro housle a klavír 1945
308 Etudy a polky šestnáct klavírních skladeb ve třech sešitech 1945
309 Thunderbolt P-47 [auth.] scherzo pro orchestr 1945
310 Symfonie č. 5 1946
311 Toccata e due canzoni pro malý orchestr 1946
312 Smyčcový kvartet č. 6 1946
313 Tři madrigaly (Duo č. 1) pro housle a violu 1947
314 Smyčcový kvartet č. 7 (Concerto da camera) 1947
315 Kvartet pro hoboj, housle, violoncello a klavír 1947
316 Koncert pro klavír a orchestr č. 3 1948
317 Škrtička Obřad proměny 1948
318 Pátý den páté luny 1948
319 Bukinisté z nábřeží Malaquais 1948
320 Pozdrav sokolstvu a sletu Slavnostní fanfára pro dechové nástroje 1948
321 Pět českých madrigalů pro smíšený sbor 1948
322 Koncertantní symfonie č. 2 (Sinfonia Concertante) pro housle, violoncello, hoboj, fagot a malý orchestr 1949
323 Bagatela pro klavír 1949
324 Tři české tance pro dva klavíry 1949
325 Mazurka – Nokturno pro hoboj, dvoje housle a violoncello 1949
326 Barkarola pro klavír 1949
327 Klavírní trio č. 2 pro housle, violoncello a klavír 1950
328 Sinfonietta La Jolla pro komorní orchestr 1950
329 Koncert pro dvoje housle a orchestr 1950
330 Intermezzo pro velký orchestr 1950
331 Duo č. 2 pro housle a violu 1950
332 Klavírní trio č. 3 pro housle, violoncello a klavír 1951
334 Serenáda pro dva klarinety, housle, violu a violoncello 1951
335 Pastorely ze Stowe pro pět zobcových fléten, klarinet, dvoje housle a violoncello 1951
336 Čím lidé žijí Pastorální opera o jednom dějství 1952
337 Rhapsody-Concerto pro violu a orchestr 1952
338 Tři zpěvy pro ženský sbor 1952
339 Tři písně posvátné (Tři legendy) pro ženský sbor a housle 1952
339 A Panenka Maria po světě chodila 1952
340 Sonáta pro violoncello a klavír č. 3 1952
341 Ženitba komická opera o dvou dějstvích 1952
342 Koncert pro housle, klavír a orchestr 1953
343 Symfonie č. 6 (Symfonické fantazie) 1953
344 Žaloba proti neznámému opera o třech dějstvích 1953
345 Předehra pro orchestr 1953
346 Mirandolina komická opera o třech dějstvích 1954
347 Hymnus k svatému Jakubu [auth.] pro sóla, smíšený sbor, varhany a instrumentální doprovod 1954
348 Petrklíč dvojzpěvy na texty moravské lidové poezie 1954
349 Hora tří světel pro mužský sbor a varhany 1954
350 Sonáta pro klavír 1954
351 Epos o Gilgamešovi oratorium pro sóla, smíšený sbor a orchestr 1955
352 Fresky Piera della Francesca pro velký orchestr 1955
353 Koncert pro hoboj a malý orchestr 1955
354 Otvírání studánek [auth.] kantáta pro sóla, ženský sbor a instrumentální doprovod 1955
355 Sonáta pro violu a klavír 1955
356 Sonatina pro klarinet a klavír 1956
357 Sonatina pro trubku a klavír 1956
358 Inkantace. Koncert pro klavír a orchestr č. 4 1956
359 Impromptu pro dva klavíry 1956
360 Legenda z dýmu bramborové nati [auth.] kantáta pro sóla, smíšený sbor a instrumentální doprovod 1956
361 Zbojnické písně deset mužských sborů 1957
362 Adagio (Vzpomínky) 1957
363 Skála symfonické preludium pro velký orchestr 1957
364 Romance z pampelišek kantáta pro smíšený sbor a sopránové sólo 1957
365 Divertimento pro dvě zobcové flétny 1957
366 Fantasia concertante. Koncert pro klavír a orchestr č. 5 in B 1958
367 Paraboly pro velký orchestr 1958
368 Sonáta pro cembalo 1958
369 Rytiny pro orchestr 1958
370 Ariadna Lyrická opera o 1 dějství 1958
371 Duo pro housle a violoncello č. 2 1958
372 I Řecké pašije, 1. verze opera o 4 dějstvích 1957
372 II Řecké pašije, 2. verze opera o 4 dějstvích 1959
374 Nonet č. 2 pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, housle, violu, violoncello a kontrabas 1959
375 Mikeš z hor [auth.] kantáta pro sóla, smíšený sbor a instrumentální doprovod 1959
376 Komorní hudba č. 1 pro klarinet, housle, violu, violoncello, harfu a klavír 1959
378 Variace na slovenskou lidovou píseň pro violoncello a klavír 1959
379 Ptačí hody [auth.] 1959
380 Madrigaly (Kniha písní) čtyři madrigaly pro smíšený sbor 1959
381 Dvě impromptu pro cembalo 1959
382 Vigilie [auth.] pro varhany 1959
383 Izaiášovo proroctví kantáta pro sóla, mužský sbor a instrumentální doprovod 1959
384 Zdravice [auth.] pro dětský sbor 1959
888 Nerealizovaná jevištní díla
999 Rukopisy Martinů: úpravy, opisy
« předchozí
další »