General information
Type of the document List of Corrections
SenderMartinů, Bohuslav
Sender (corporation)
RecipientUrban, Ladislav
Recipient (corporation)
LanguageCzech
AcquiredPaul Sacher Stiftung, Sammlung Paul Sacher, transcript, 02/2012
Owner of the sourcePaul Sacher Stiftung
Call number at IBMUrbL 1935-00-00
Content and physical description
ContentList of cuts, order of scenes for the piano redaction
Transcription of the letter

Pro klavírní výtah.(Panu L. Urbanovi)[strana/page 1]Jednání I.Str. 27. Pohádka o kocourovi. zru otevřít škrt na str. 28 až 35. / zůstane celé.

str. 40. – Zajíc. jest. bez repetic, vždy IIda volta      škrt na str. 48-52. / platí.

Str. 71. Škrt platí od str. 71.-72.

Str. 73. U černokněžníka. udělati celé, otevřít škrt.

(od  později upravím jiný škrt, ten v partituře je nesprávný)

str. 118 – Hra na vlčka je umístěna jako předehra ke II. jednání. / (Ještě se o tom dohodneme.

str. 122. o kouzelné mošně. škrt otevříti ale druhý škrt / na str. 130-132 zůstane, třetí škrt na str. 134-135 / zůstane rovněž

str. 140 Škrt zůstává až do str. 146

str. 162 " "      "             "   "     170 169.

"     180 " "     "             "    číslo 82-83.Definitivní přemístění scén až po úvaze ale myslím / že to nechám tak jak to bylo provedeno. Mezi Popelku / a Českou svatbu bych umístil mezihru, sbor o Hřimbabě / z II. jednání. [strana/page 2]Jednání II.Jako předehra sbor o vlčkovi z Jednání I./ str. 118 .

Obraz první co se týče mis-en scène musí býti proměněn / neopisujte tedy text hry.

Vlastní předehra až do str. 7 je zrušena, škrtn zůstane / škrt zůstane.

str. 21. škrt zůstane.

 "   26      "        "

str. 33. Na Hřimbabu by se umístila jen jako sbor / jako mezihra před českou svatbu str. 119 .

str. 68. Škrt zůstane číslo 33.-34. případně až k č. 35.

str. 69. číslo 35. dva takty pryč. (třetí až čtvrtý takt)

 "    70. škrt zůstane.

str. 87. Škrt zůstane ale otevříti jej od str. 90.

číslo 45. Tanec skupiny dam bude celý.

str. 104 Škrt zůstane až do str. 114  do čísla 54.

str. 120 přijde mezihra o Hřimbabě

"    120 škrt zůstane .Polka zůstane tak jak to je v partituře.

na 155 s text odpadá. číslo 79 až 80 škrt zůstane / ale píseň až do konce celá bez škrtů. [strana/page 3 – psána celá tužkou až na věty/all in pencil except for sentences „Jednání III. Zůstane celé bez škrtů. Otevříti tedy škrt v Dorotě“] Hra na pannu                                                 Otevřít videstr. 109 – Poco vivo. Tempo I                                               str. 28                zadní [?]  Vide

111                  "                  "                                                       29.                      33-34

112    Poco vivo.                                                                         38   2 takty Jednání III.

str. 12                                                     Nová čísla    124 –

Zůstane celé bez škrtů.

Otevříti tedy škrt v Dorotě

[úprava proměn a opona!]11 tenor pryč.

Str.     19 – Violi celli Cb = h

           22 soprano poslední takt | ♪♪ [pauzy/rests]

           28 otevřít vide

           33-34 Vi – de

           48  Definit. Vi – de opravit poslední takty – trompti soli

           68 vide dva takty pryč

           71 Mezihra pryč

           91 Vi – de

92 opravit smyky [ukázka/example] po dvou ♪♪

           102 cella – Cb

          115 Hastrman ale neplésti [symbol]  ♪♪♪ [= triola]

         120 nové Poco meno = (sopran)

         130 Nové Vi – de – pouze dva takty!

         151 žestě

         158 Vide 1 takt pryč

         159 spojit v jeden takt!

         168 - zůstane Fl. picolo. tamb – Cor. [možno číst i jako „clar“ / or possibly „clar“]

         170 takt před repet. [ukázka/example] oboe, clar.

         171 3tí a 6tý takt trompti corni ♪♪♪ [ligatura z první na druhou osminku]

         173 Není vi – de

         177 2hý-4tý 5ta takt Vide pryč

         178 1nístr. 103 – Závěr nový


Number of pages bearing text3
NoteŠpalíček X [3]
FixationHandwriting
Composition as subject
« previous
ID 9166 (entry 1 / 0)
next »