Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelMartinů, Bohuslav
Odesílatel (korporace)
Lokace odesláníPaříž
Datum odeslání03.04.1938
PříjemceMartinů, rodina v Poličce
Příjemce (korporace)
Lokace přijetíPolička
Poznámka k lokaci přijetí[Polička]
JazykČeština
Původ, datum získáníKopie z Centra Bohuslava Martinů v Poličce
Vlastník prameneCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Signatura současného vlastníkaPBM Kr 235
Signatura v IBMMar 1938-04-03
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahV Praze "obchodil ty co mají vliv na místo na konzervatoři"; příští rok "ještě zde"; pak po prázdninách do Prahy; záleží na odchodu V. Nováka do penze; o záležitostech bratra Františka jednal s Šafránkem; "ve čtvrtek" znovu na Juliettě, "a bylo to ještě krásnější než o premieře"; Talich chce provést Špalíček; věnoval Talichovi partituru, měl velkou radost; možná přijedou na slet (X. všesokolský slet) a domů "na pár dní", bude záležet na situaci ve světě; pozdravuje p.Šmída.
Diplomatický přepis dopisu

Paris 3./4 1938.Drazí,tak už jsme zase zpět v Paříži, dobře jsme dojeli, cesta byla klidná a zde je vŝechno při starém.[1] V Praze jsem ještě udělal dost práce a hlavně jsem si obchodil ty co mají vliv na místo na konservatoři a začneme to připravovat už od těď.[2] Jak to vypadá tak bych asi ještě příští rok zůstal zde a mezi tím už by se to připravovalo a pak po prázdninách bych se asi vrátil do Prahy. Záleží to mnoho jak půjde V. Novák[3] do pense a to bude asi příŝtí rok a vŝechno bude připraveno, hlavně na ministerstvu. Ohledně Fanouše[4] jsem mluvil s p. Ŝ.[5] a slíbil mi že se na to zeptá, ale moc řečí s ním nebylo, oni mají teď na zahraničí plné ruce práce[6] a tak ani neměl moc zájmu, mluvil jsem s ním asi čtvrt hodiny ale dopíšu mu. C. Novotného[7] jsem neviděl, tam jsou také nějaké změny, Wirth[8] jde asi do pense, tak nebyl k nalezení, nechal jsem mu jen vzkaz. Byli jsme jeŝtě ve čtvrtek na Juliettě[9] a bylo to jeŝtě krásnější než o premieře[10] a úspěch byl velký. Talich[11] říkal že to teď nebude přímo vnucovat ale že to asi za dva roky vezme znovu, chce dělat znovu Ŝpalíček,[12] říkal že rozhodně musím do Prahy. Věnoval jsem mu partituru a měl velkou radost.[13]Jak pak Vy jste dojeli, doufám že dobře.[14] Počasí se pokazilo a jeŝtě musíme topit, je dost chladno. Kdybychom byli zůstali v Praze tak jsme mohli ještě čtrnáct dní chodit jen po návŝtěvách, všichni nás zvali. Jestli se ta situace uklidní[15] tak možná že bychom přece jenom přijeli na ten slet a podívali se o prázdninách na pár dní domu.[16] Doufejme že se to trochu nějak spraví, zde z toho mají strach jak to vŝechno dopadne.[17] Je tu draho a ceny stále stoupají. Napiŝte co je u Vás nového a jak jste to domluvili s p. Ŝmídem, pozdravujte je od nás a pište brzo.  Srdečně VášB. Martinů 


Věcné poznámky k DP

[1] U příležitosti premiéry opery Juliette, H 253, navštívili manželé Bohuslav a Charlotte Martinů Československo. V Praze a krátce i v Poličce pobývali pravděpodobně od 10. března (PBM Kr 233), přičemž 27. 3. 1938 již BM odesílá Jaroslavu Jindrovi (1890-1970) dopis z Paříže (viz archiv Národního muzea v Praze, fond Jaroslav Jindra, karton č. 136, nesignováno; Synek 2016, s. 59-69). Mihule (2002, s. 273) datuje odjezd BM z Prahy do Paříže 1. 4. 1938.[2] BM po neúspěšné snaze získat profesorské místo v mistrovské škole Pražské konzervatoře, na uvolněné místo po Josefu Sukovi (1874-1935) nastoupil na podzim 1936 Jaroslav Křička (1882-1969), v této aktivitě neustává. Bohužel v příštím roce se mu rozplynula i tato naděje a to z důvodu okupace Československa v březnu 1939.[3] Vítězslav Novák (1870-1949), český hudební skladatel, pedagog a klavírista, jako profesor v mistrovské škole Pražské konzervatoře působil do roku 1939.[4] František Martinů (1880-1958), bratr BM. BM se přes své kontakty v Praze snaží najít pro svého bratra práci.[5] Miloš Šafránek (1894-1982), český diplomat, státní úředník a přítel BM.[6] Myšleno Ministerstvo zahraničních věcí a složitá politická situace před vypuknutím 2. světové války.[7] Kamil Novotný (1892-1959), historik umění, výtvarný kritik a úředník Ministerstva školství a národní osvěty v prvorepublikovém Československu.[8] Zdeněk Wirth (1878-1961), vedoucí odboru kultury na Ministerstvu školství a národní osvěty v prvorepublikovém Československu. Za okupace byl penzionován.[9] BM má na mysli návštěvu reprízy opery Juliette, H 253, ve čtvrtek 24. 3. 1938. V roce 1938 byla tato opera na scéně Národního divadla v Praze uvedena celkem šestkrát (Mihule 2002, s. 273). Podle archivu Národního divadla (http://archiv.narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=SeznamPredstaveni.aspx&sz=0&ic=2401&ju=588&fo=AUT&pn=456affcc-f403-4000-aaff-c11223344aaa [cit. 10. 1. 2018]) to bylo 16., 18., 24. a 29. 3. 1938 a 6. a 11. 4. (derniéra) 1938.[10] Opera Juliette, H 253, měla premiéru ve středu 16. 3. 1938 v Národním divadle v Praze (Halbreich 2007, s. 164).[11] Václav Talich (1883-1961), český dirigent a přítel BM, jako šéf opery Národního divadla se sám ujal nastudování tohoto díla.[12] Balet Špalíček I, H 214 I, byl v Národním divadle v Praze poprvé proveden 19. 9. 1933 (Halbreich 2007, s. 213). Následujícího nastudování v roce 1949 se již Talich neúčastnil (http://archiv.narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=SeznamPredstaveni.aspx&sz=0&ic=2558&ju=588&fo=AUT&pn=456affcc-f403-4000-aaff-c11223344aaa [cit. 10. 1. 2018]).[13] BM Václavu Talichovi operu Juliette, H 253, dedikoval (Halbreich 2007, s. 163).[14] BM pozval svou maminku a sestru na premiéru opery Juliette, H 253, dne 16. 3. 1938 v Národním divadle v Praze. Pozvání se týkalo i Bohuslava Šmída (1895-1982), architekta z Poličky a přítele BM (pravděpodobně i jeho manželky Jarmily), který svým automobilem vozíval matku a sestru BM na představení v Brně i v Praze.[15] 12. 3. 1938 bylo Rakousko připojeno k nacistickému Německu.[16] Při své poslední návštěvě Československa v létě roku 1938 navštívil BM Jubilejní X. všesokolský slet konaný v Praze 3. - 6. července 1938 a krátce rodinu v Poličce. Poté jel ke Kaprálovým na Tři Studně u Nového Města na Moravě. Koncem července znovu krátce pobyl v Poličce a do Paříže odcestoval, jako obvykle, přes Prahu (Popelka 1996, s. 56).[17] Do začátku druhé světové války zbývalo už jen několik měsíců.


Celkový počet listů1
Počet popsaných stránek2
FixaceRukopis
Dopis

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceProfi
Digitalizováno v instituciCentrum Bohuslava Martinů
Osoba jako předmět
Korporace jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 787 (záznam 1 / 0)
další »