Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelMartinů, Bohuslav
Odesílatel (korporace)
Lokace odesláníPaříž
Datum odeslání11.11.1931
PříjemceMartinů, rodina v Poličce
Příjemce (korporace)
Lokace přijetíPolička
Poznámka k lokaci přijetí[Polička]
JazykČeština
Původ, datum získáníKopie z Centra Bohuslava Martinů v Poličce
Vlastník prameneCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Signatura současného vlastníkaPBM Kr 60
Signatura v IBMMar 1931-11-11
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahJe rád, že v Poličce uslyší "ten kvartett", mají pozdravovat Černého a říct mu, že pokud dosud nemá 3. kvartet, má napsat Šafránkovi do Paříže. Bude písemně gratulovat Adovi a zmíní se o klavíru. Je zvědav, jak Šafránek pořídil u Beneše. Čeká zprávy od Schotta, z Kodaně a z Bruselu "a nic". Fanouš by měl být společníkem Hubsche. Schott dělá BM reklamu v Čechách. Stáňův koncert byl stanoven na 8. prosince. Ať sledují, jestli budou hrát 26. 11. v rádiu kvartet s orchestrem. Rád by už skoncoval s klavírem. Šafránek nemá z Prahy nic nového, byl tam jen 3 dny.
Diplomatický přepis dopisu

Paris 11/11. 1931



Drazí, 



dnes je výročí uzavření míru,[1]je tu velká parada vojenská, je dost hezky, v neděli se zavírá výstavá,[2]také bych se tam jeŝtě chtěl podívat. Jsem rád že uslyšíte ten kvartett,[3]jděte se v pauze podívat na Černého[4]a vyřidte mu mnoho pozdravů, zeptejte se ho nemá-li dosud ten nový kvartett III.[5]aby si napsal Ŝafránkovi[6]sem do Paříže, on by mu ho poslal. Zeptejte se také na Karla,[7]Černý se s ním často vidí. Také se ho zeptejte má-li stále tutéž adresu. Jsem zvědav jak se bude v Poličce líbit a jaká bude návŝtêva. Adovi[8]napíšu také dnes, budu mu gratulovati a zminím se o klavíru, snad už teď na to budou mít mysl.[9]Kdo pak je v důchodě?[10]V. Ripl[11]je tam také? P. Ŝafránek se vratil z Prahy včera, dnes jdu k němu, najdu-li ho doma, je svátek. Jsem zvědav co pořídil, chtěl mluvit s Beneŝem,[12]napíŝu Vám to odpoledne. Nikdo mi nic letos nepíše, čekám zprávy od Schotta,[13]z Kodaně,[14]z Bruxelu[15]a nic, vŝude mají asi plnou hlavu starostí z té krise. Fanouŝovi to přeji že se mu to tak dobře daří, neměl by čekat a měl by navrhnout Hübschovi aby ho vzal jako společníka teď hned, beztoho je to vŝechno Fanouŝova



zásluha.[16]Schott mi dělá velkou reklamu v Čechách[17]a tak mají zase někteří páni zlost. Ten Stáňŭ koncert je ustanoven na 8. prosince[18]a sledujte zdali v Radiu není na programu dne 26./t.m. mŭj kvartet s orchestrem,[19]to by Vám řekl Ada, mohla by se Mařka[20]při té přiležitosti také domluvit ohledně klavíru. Už bych rád aby to bylo skoncováno abych Vám mohl dáti na ty vydání. To bylo nějakých gratulací k svátku, to je vidět že na Vás lidé nezapomínají, maminka měla jistě radost.[21]Tak se budete loučit s Němcem? To věřím že to v lekárně nedělalo dobře.[22]Jdu teď k Ŝafrankovi, napíŝi jeŝtě k večeru. 



 



Mluvil jsem se Š.[23]ale nemá nic nového, byl v Praze jen 3 dny a nemohl s nikým mluvit, tak musím čekát. 



Srdečně Vás zdravím



Váš Bohouŝ.


Věcné poznámky k DP

[1]11. 11. 1918 skončila první světová válka.



[2]Exposition coloniale internationale Paris (Mezinárodní koloniální výstava v Paříži) byla otevřena 6. 5. 1931 a trvala šest měsíců.



[3]14. 11. 1931 v Poličce vystupovalo Pražské (Zikovo) kvarteto. Na programu byl mimo jiné i Smyčcový kvartet č. 2, H 150, od BM (Jirglová 2013, s. 56).



[4]Ladislav Černý (1891-1975), český violista, člen Pražského kvarteta.



[5]Smyčcový kvartet č. 3, H 183, měl v Československu premiéru 10. 5. 1948, tiskem vyšel u Alphonse Leduca v Paříži v roce 1931 (Halbreich 2007, s. 363-364).



[6]Miloš Šafránek (1894-1982) tajemník tiskového odboru na velvyslanectví v Paříži v letech 1927 – 1937.



[7]Zřejmě jde o Karla Nováka (1902-1968), houslistu České filharmonie (bratra Stanislava Nováka), s nímž si BM dopisoval po Stáňově smrti.



[8]Adolf Klimeš (1880-1946), dlouholetý prvorepublikový starosta Poličky a přítel BM. Právě v roce 1931 byl podruhé zvolen starostou, funkci vykonával do roku 1938 (Junek – Konečný 2015, s. 528).



[9]Podle Popelky (1996, s. 22) se jedná o křídlo, které BM koupil v Praze v září 1916 u firmy Josef Brož za 1000 korun včetně dopravy do Poličky po železnici. Již v roce 1919 a následně v letech 1930-1932 se BM pokoušel svůj poličský klavír prodat (CBM, PBM Kr 36 – 78). Po řadě neúspěšných pokusů (v tomto případě prodej obci) si jej koupil Bohuslav Šmíd (1895-1982), architekt z Poličky a přítel BM, jemuž skladatel děkuje dopisem odeslaným 16. 5. 1932 z Paříže (osobní archiv rodiny Šmídovy, otištěn v Popelka 1996, s. 22).V současné době je klavír umístěn v CBM v Poličce.



[10]Termínem „důchod“, případně „důchodková kontrola“ byl označován úřad daňové kontroly.



[11]Pravděpodobně Václav Josef Rippl (1858-1951), knihkupec v Poličce, zakládající člen poličského Sokola a člen ochotnického divadelního spolku v Poličce, případně jeho syn Václav Karel Rippl (1896-1950), přítel BM.



[12]Plánované jednání M. Šafránka s ministrem zahraničí Edvardem Benešem (1884-1948) (CBM, PBM Kr 57, 59) se neuskutečnilo (viz níže).



[13]I v dochované korespondenci BM s vydavatelstvím Schott Music GmbH & Co. je ze strany vydavatele oproti předchozím měsícům výrazná proluka a to od 8. 9. do 8. 12. 1931 (IBM, SM 1931-09-08; SM 1931-12-08).



[14]V Kodani byl zájem o provedení baletu Vzpoura, H 151, viz dopis rodině do Poličky ze dne 28. 6. 1931 (CBM, PBM Kr 47): „V Kodani má býti proveden ten balet co hráli v Brně, „Vzpoura“ v listopadu.“



[15]BM korespondoval se členy souboru Pro Arte Quartet, kterému dedikoval svůj Smyčcový kvartet s orchestrem, H 207 (Halbreich 2007, s. 320).



[16]František Martinů (1880-1958), bratr BM, v letech 1931 a 1932 pracoval v Jugoslávii (CBM, PBM Kr 40, 41, 42, 45, 46, 51, 58, 61, 79). Z kontextu vyplývá, že v případě jména Hübsch se jedná o bratrova zaměstnavatele.



[17]V dopise rodině do Poličky ze dne 20. 5. 1931 (CBM, PBM Kr 44) BM informuje o uzavření smlouvy s nakladatelstvím Schott Music GmbH & Co., přičemž zdůrazňuje právě příslib velkých reklamních kampaní.



[18]Termín uvedeného koncertu již v následujícím dopise BM posunuje na leden roku 1932 (CBM, PBM Kr 61). Jedná se o hudební večer sestavený pouze ze skladeb BM, který přátelé BM houslista Stanislav Novák(1890-1945) a klavírista Karel Šolc (1893-1985) uspořádali 26. 1. 1932 v pražském Mozarteu (Popelka 1996, s. 18; CBM, PBM Kr 21, 24, 25, 29, 34, 57, 58, 60, 61, 66, 67).



[19]Bližší informace o zmiňovaném vysílání Smyčcový kvartet s orchestrem, H 207, se nepodařilo dohledat. 



[20]Marie Martinů (1882-1959), sestra BM.



[21]Karolina Martinů (1855-1944), matka BM, měla svátek 4. 11.



[22]Pravděpodobně se jedná o nájemníka v domku rodiny Martinů (CBM, PBM Kr 58).



[23]Miloš Šafránek.


Celkový počet listů1
Počet popsaných stránek2
FixaceRukopis
Dopis

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceProfi
Digitalizováno v instituciCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Lokace jako předmět
Brusel
Kodaň
Praha
Osoba jako předmět
Korporace jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 613 (záznam 1 / 0)
další »