Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelMartinů, Bohuslav
Odesílatel (korporace)
Lokace odesláníPaříž
Poznámka k lokaci odeslání[Paříž]
Datum odeslání31.05.1931
Poznámka k datu odeslání31. 5. [1931]
PříjemceMartinů, rodina v Poličce
Příjemce (korporace)
Lokace přijetíPolička
Poznámka k lokaci přijetí[Polička]
JazykČeština
Původ, datum získáníKopie z Centra Bohuslava Martinů v Poličce
Vlastník prameneCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Signatura současného vlastníkaPBM Kr 45
Signatura v IBMMar 1931-05-31
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahV Paříži je mnoho Čechů, dirigent sdružení pražských učitelek hovořil o úspěchu sborů v Praze. Jen jeden hlas byl proti jeho volbě za člena Akademie. V příštích dnech bude v Paříži hráno "Trio", na pražském festivalu bude uvedena Bagarre. Pařížská premiéra Bagarre byla přeložena na podzim. Šafránek chce navrhnout, aby BM dostal stužku čestné legie. Ptá se, kdy se chce ženit bratr František. Domů se dostane asi koncem července, délka pobytu závisí na smlouvě se Schottem. Chtěl by se zdržet v Praze z řady důvodů. V říjnu už chce být v Paříži.
Diplomatický přepis dopisu

[Paříž] Dimanche[1]31/5. [1931]Drazí,dopis jsem obdržel, zde se chylí saisona ke konci a jsem hodně unaven, nevím dosud kam se podívám možná že jenom tady někam do okolí, leda že bych dostal k té výstavě[2]nějakou slevu na dráhách, tak bych moẑná jel dále. Je zde moc krásně a Čechů jsou tady celé houfy, potkávám je každé ráno, bydlí tady myslím ve vedlejší ulici, tam co bydlel Emil.[3]Ze známých dosud nikdo, jen dirigent sdružení pražských učitelek, říkal mi že jsem měl velký úspěch se tsbory v Praze, on to dirigoval.[4]Co pak říkali v Poličce mému členství Akademie? Byl ĵsem zvolen skoro jednohlasně, jenom jeden hlas byl proti, dostal jsem hodně gratulaci, ĵe to velká čest, a divím se že se Pražáci k tomu odhodlali.[5]V P pátek tady mi hrají „Trio“[6]a ten festival je v Praze příŝtí týden, Bagarre bude v sobotu 6./,[7]a já myslím že to bude vysíláno Radiem, tak snad byste to mohli chytit, já to také neuslyším. Zdejší premiera Bagarre je přeložena až na podzim[8]bylo tu moc koncertů cizích, hlavně Němcŭ je tu plno. P. Šafránek[9]mne chce navrhnout abych dostal stužku čestné legie, legion d´honeur.[10]Fanouŝovi napíšu teď a myslím že mu to podnebí tam bude dělat dobře.[11]Kdypak se chce ženit?[12]Škoda že se tatínek[13]nedočkal mého členství, ten by byl běhal po městě, jsem asi sám v Poličce. My jsme zdráví jenom mě občas zlobí nervy ale doufám že si odpoĉinu o prázdninách. Ten shantung[14]Maȓce[15]koupíme a přivezu to sebou. Myslím že se domu dostanu jako obvykle koncem července, jak se dlouho zdrẑím dosud nevím,[16]to závisí od smlouvy se Schottem, budu ji míti v těchto dnech.[17]Také nevím jak to nejlépe zařídit, chtěl bych se zdržet v Praze k vůli kmnoha věcem a také k vůli zůbům[18]ale chtěl bych také být už v říjnu zde,[19]protože budu míti asi hodně práce a v září zase v Praze dosud nikdo není. O Špačkových[20]nevím nic, chtěli najmouti někde u moře vilu a až by odjeli tak by nám ji snad nechali k dispozici, ale dosud nepsali, moẑná že cestují jen tak z místa na místo, v autu je to lehké.[21]S tím klavírem[22]to už bude asi až přijedu. Charlotte[23]Vás moc zdraví a já také. Piŝte brzo. Váš Bohouŝ.


Věcné poznámky k DP

[1]Dimanche (fr.) – neděle.[2]Exposition coloniale internationale Paris (Mezinárodní koloniální výstava v Paříži) byla otevřena 6. 5. 1931 a trvala šest měsíců.[3]Zřejmě se jedná o českého výtvarníka Emila Fillu (1882-1953), který se svou ženou v Paříži pobýval před I. světovou válkou před odchodem do Holandska.[4]Pravděpodobně se jedná o první trojici písní Konečná smrt, Zavírání lesaHlásání pasaček (I)zkomponovaných BM v Paříži koncem roku 1930 a jím označovaných názvem Staročeská říkadla, která se později, společně se druhou dvojicí písní Mořena, Mořena!, Hlásání pasaček IIVynášení smrti, které BM zkomponoval v červenci 1931 a označil jako Říkadla, stala jedním písňovým cyklem označovaným jako Česká říkadla, H 209 (Zouhar 2001, s. 42-44). Lze tedy předpokládat, že BM má v dopise na mysli premiéru první trojice písní. Tento předpoklad umocňuje i fakt, že se BM mohl v roce 1930 v Paříži setkat se sbormistrem Pěveckého sdružení pražských učitelek Metodem Vymetalem (1895-1945), který zde na stipendijním pobytu studoval u stejného učitele jako před léty BM, tedy u Alberta Roussela (1869-1937) (Mihule 2017, s. 180). [5]19. 5. 1931 byl BM Českou akademií věd a umění jmenován řádným členem IV. třídy (Maýrová 2000, s. 43).[6]Zřejmě se jedná o Klavírní trio č. 1(Cinq pièces brèves), H 193, a pátek 5. 6. 1931.[7]O hudebním festivalu v Praze, na němž zazní La Bagarre, H 155, se BM zmiňuje již ve svých dřívějších dopisech (CBM, PBM Kr 42, 44).[8]Z následující korespondence BM ani z jiných zdrojů se o provedení této skladby v Paříži na podzim roku 1931 nedozvídáme. Plánované provedení La Bagarre, H 155, v Paříži BM postupně ve svých dopisech rodině do Poličky oddaluje od prosince 1930 až po podzim 1931, ani tehdy však tato skladba v Paříži nezazní (CBM, PBM Kr 637, 25, 29, 32, 45).[9]Miloš Šafránek (1894-1982) tajemník tiskového odboru na velvyslanectví v Paříži v letech 1927 – 1937.[10]Légion d´honneur (Řád čestné legie), francouzské státní vyznamenání.[11]František Martinů (1880-1958), bratr BM, v letech 1931 a 1932 pracoval v Jugoslávii (CBM, PBM Kr 40, 41, 42, 46, 51, 58, 60, 61, 79).[12]Svatba Františka Martinů s Jindřiškou Palečkovou (1882-1965) se konala na přelomu ledna a února 1932 (CBM, PBM Kr 66, 67).[13]Ferdinand Martinů (1853-1923), otec BM.[14]Shantung = hedvábná tkanina.[15]Marie Martinů (1882-1959), sestra BM.[16]V Československu pobýval BM od konce srpna do začátku října 1931, nejprve v Hluboké, později střídavě v Praze a v Poličce (Mihule 2017, s. 529).[17]Smlouva s vydavatelstvím Schott Music GmbH & Co. musela do Paříže dorazit každým dnem, neboť byla z Mohuče odeslána 30. 5. 1931 (IBM, SM 1931-05-30) a BM ji nazpět posílá již parafovanou v dopise ze dne 4. 6. 1931 (IBM, SM 1931-06-04). Smlouva se týkala vydání Serenády pro komorní orchestr, H 199, Klavírního tria č. 1 (Cinq pièces brèves), H 193, a Koncertu pro violoncello a orchestr č. 1, H 196 I, v tomto vydavatelství tiskem ještě v témže roce 1931. Honorář činil 5000 franků. Zároveň vydavatelství slibuje vydávat po dobu tří let nejméně dvě díla BM ročně a respektuje skutečnost, že BM bude svá díla nabízet i jiným vydavatelům (IBM, SM 1931-05-30). [18]O nutnosti zubařského zákroku se BM zmiňuje opakovaně i v následujících dopisech rodině, kdy již píše o trhání zubů a v této souvislosti zmiňuje pražského zubaře Janzu(CBM, PBM Kr 48, 50, 52, 54).Razantnějšího zákroku se BM dočkal až v září v Praze, v dopise rodině do Poličky (CBM, PBM Kr 55) uvádí, že doktorovi zaplatil 1500 korun.[19]Podle vlastního sdělení v dopise rodině do Poličky ze dne 5. 10. 1931 (CBM, PBM Kr 56) se BM vrátil do Paříže v sobotu 3. 10. 1931.[20]JUDr. Jaromír Špaček (1895-1968), pracovník čs. zastupitelství v Paříži a jeho manželka Anna. V letech 1923-1931 J. Špaček působil jako konzulární atašé a později legační tajemník přidělený k vyslanectví v Paříži, kde byl pověřen obchodně-politickou agendu. V červnu 1931 se vrátil do Prahy na politickou sekci Ministerstva zahraničních věcí, kde pracoval v oddělení II/4 – mezinárodní organizace (Dejmek 2013, s. 236). [21]Ze zamýšlené společné dovolené se Špačkovými sešlo, v dopise rodině do Poličky ze dne 28. 6. 1931 (CBM, PBM Kr 47) BM uvádí: „Jedu teď na několik dní ven si trochu z toho rámusu odpočinouti piŝte mi na adresu, B.M. – Hotel Cavalaire – Cavalaire – Var.(France.) Budu tam do 15./července. Stáňa je zde pojede sebou.“[22]Podle Popelky (1996, s. 22) se jedná o křídlo, které BM koupil v Praze v září 1916 u firmy Josef Brož za 1000 korun včetně dopravy do Poličky po železnici. Již v roce 1919 a následně v letech 1930-1932 se BM pokoušel svůj poličský klavír prodat (CBM, PBM Kr 36 – 78). Po řadě neúspěšných pokusů, mezi něž je možné zařadit i tento, kdy o klavír jevilo zájem město Polička (CBM, PBM Kr 36, 37, 39), si jej koupil Bohuslav Šmíd (1895-1982), architekt z Poličky a přítel BM, jemuž skladatel děkuje dopisem odeslaným 16. 5. 1932 z Paříže (osobní archiv rodiny Šmídovy, otištěn v Popelka 1996, s. 22).V současné době je klavír umístěn v CBM v Poličce.[23]Charlotte Martinů (1894-1978), manželka BM.


Celkový počet listů1
Počet popsaných stránek2
FixaceRukopis
Dopis

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceProfi
Digitalizováno v instituciCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Lokace jako předmět
Praha
Osoba jako předmět
Korporace jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 598 (záznam 1 / 0)
další »