Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelMartinů, Bohuslav
Odesílatel (korporace)
Lokace odesláníPaříž
Datum odeslání22.10.1929
Příjemce
Příjemce (korporace)Národní výbor v Poličce
Lokace přijetíPolička
JazykČeština
Původ, datum získáníkopie z CBM, Polička
Vlastník prameneCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Signatura současného vlastníkaKp 1108
Signatura v IBMNVP 1929-10-22
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahBohuslav Martinů žádá obecní úřad v Poličce o podporu svých cílů. Svou hudbou reprezentuje českou kulturu v zahraničí, což dokládá provedeními svých skladeb v USA (Boston, New York, Providence) i v Evropě (Paříž, Londýn, Stockholm,...) [K dopisu připojen list podepsaný Vladimírem Braunerem, tajemníkem vyslanectví Československé republiky v Paříži, ve kterém potvrzuje správnost údajů uvedených v žádosti Martinů a doporučuje ji kladnému vyřízení.]
Diplomatický přepis dopisu

Sl.[1] Obecnímu úřadu v Poličce![2]                Dovoluji si podati žádost o podporu[3] jež by mi umožnila sledovati dále moje umělecké cíle.[4] Úspěchy mých skladeb dosvědčují že jsem oprávněným zástupcem české hudby v cizině, jsou důkazem mojích snah o propagaci hudby v zahraničí a jsem rád že se jimi mohu vykázati i svému rodnému městu Poličce, jež jistě má na nich svůj podíl. Má umělecká kariéra je ovšem v počátku ale doufám pevně, že dojdu svých cílů, jež budou i chloubou Poličky. Dovoluji se obrátiti na sl. Obecní úřad aby svoji podporou usnadnilo mi dosažení mých cílů. Dokládám se provedením svých skladeb jak v Americe (Boston, New York, Providence) tak zde v Paříži i v Londýně a Leningradě, Moskvě jakož i v mnoha městech v Německu i ve Stokholmu, provedení vesměs úspěšná a dobře propagující celou českou hudbu. Doufám že sl. Obecní výbor povolením podpory projeví mi svoji důvěru v další práce.S projevem hluboké úctyB. Martinů.[5]11. bis rue Delambre Paris 14eParis 22/11 1929.                                                                                                                                           France. 


Věcné poznámky k DP

[1] Podle Popelky (1996, s. 16) může zkratka znamenat jak „Slavnému“ tak i „Slovutnému“.[2] Na druhé straně dopisu jsou uvedeny úřední záznamy Obecního úřadu města Poličky o přijetí žádosti: razítko podatelny s rukou dopsaným datem 26. 10. 1929 a číslem jednacím 6249, dále razítko Okresního úřadu s rukou dopsaným jménem II. nám.[ěstka] Pospíšila a opět razítko Obecního úřadu města Poličky s datem 26. 10. 1929 doplněné kulatým razítkem Obecního úřadu města Poličky a dvěma podpisy. První z nich je nečitelný, druhý je pravděpodobně podpisem tehdejšího starosty Františka Smejkala. Podle Popelky (1996, s. 16) byl dopis adresován Adolfu Klimešovi (1880-1946), avšak tento vykovával funkci starosty Poličky v letech 1920-1923 a 1931-1938, zatímco F. Smejkal byl starostou Poličky právě v letech 1927-1931 (Junek – Konečný 2015, s. 528). Pod úředními záznamy je tužkou psaný rukopisný přípis „U spořitelny podal žádost přímo sám.“ Nad ním uvedeno datum 4./XI. (zelená pastelka) a pod přípisem nečitelný podpis červenou pastelkou.[3] Žádost je doplněna potvrzením z vyslanectví ČSR v Paříži: „Vyslanectví Československé republiky v Paříži potvrzuje správnost údajů v této žádosti obsažených a doporučuje ji příznivému vyřízení. V Paříži dne 23. října 1929. Dr. Vladimír Brauner I. legační tajemník.“ Potvrzení je parafováno a opatřeno kulatým razítkem Vyslanectví republiky Československé v Paříži.[4] Popelka (1996, s. 16) k tomu uvádí: „Podle starostenského úřadu osady města Poličky uvnitř hradeb (anomálie přetrvávající z 19. století) ze 17. 4. 1930, adresovaného obecnímu úřadu v Poličce, poslal skladateli ´čestný dar´, resp. ´čestný studijní příspěvek´, starostenský úřad (1 500 Kč), obecní úřad (1 000 Kč) a nejmenovanou částkou přispěl i okresní úřad v Poličce.“[5] Dopis byl publikován (Popelka 1996, s. 15-16; částečně v Mihule 2002, s. 171-172).Dřívější signatura dopisu v CBM v Poličce byla PBM KPol 1.


Celkový počet listů1
Počet popsaných stránek2
PoznámkaNa druhé straně dopisu jsou uvedeny úřední záznamy Obecního úřadu města Poličky o přijetí žádosti: razítko podatelny s rukou dopsaným datem 26. 10. 1929 a číslem jednacím 6249, dále razítko Okresního úřadu s rukou dopsaným jménem II. nám.[ěstka] Pospíšila a opět razítko Obecního úřadu města Poličky s datem 26. 10. 1929 doplněné kulatým razítkem Obecního úřadu města Poličky a dvěma podpisy. První z nich je nečitelný, druhý je pravděpodobně podpisem tehdejšího starosty Františka Smejkala. Podle Popelky (1996, s. 16) byl dopis adresován Adolfu Klimešovi (1880-1946), avšak tento vykovával funkci starosty Poličky v letech 1920-1923 a 1931-1938, zatímco F. Smejkal byl starostou Poličky právě v letech 1927-1931 (Junek – Konečný 2015, s. 528). Pod úředními záznamy je tužkou psaný rukopisný přípis „U spořitelny podal žádost přímo sám.“ Nad ním uvedeno datum 4./XI. (zelená pastelka) a pod přípisem nečitelný podpis červenou pastelkou.
Fixacerukopis
Vpisky, přípisyna druhé straně dopisu úřední záznamy
PřílohyŽádost je doplněna potvrzením z vyslanectví ČSR v Paříži: „Vyslanectví Československé republiky v Paříži potvrzuje správnost údajů v této žádosti obsažených a doporučuje ji příznivému vyřízení. V Paříži dne 23. října 1929. Dr. Vladimír Brauner I. legační tajemník.“ Potvrzení je parafováno a opatřeno kulatým razítkem Vyslanectví republiky Československé v Paříži.
Dopis

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceProfi
Digitalizováno v instituciCentrum Bohuslava Martinů
Lokace jako předmět
Boston, Massachusetts
Londýn
Moskva
New York, NY
Paříž
Providence, Rhode Island
Stockholm
USA
Osoba jako předmět
Korporace jako předmět
« předchozí
ID 5896 (záznam 1 / 0)
další »
-Rev-