Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelMartinů, Bohuslav
Odesílatel (korporace)
Lokace odesláníPraha
Poznámka k lokaci odeslání[Praha?]
Poznámka k datu odeslánízřejmě 1906-1910
PříjemceKaňka, Josef
Příjemce (korporace)
Lokace přijetíPolička
Poznámka k lokaci přijetí[Polička?]
JazykČeština
Původ, datum získáníkopie z CBM, Polička
Vlastník prameneCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Signatura současného vlastníkaKp 1107
Signatura v IBMKaň 0000-00-00g
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahBM přeje Josefu Kaňkovi k jmeninám a děkuje za dobrodiní.
Diplomatický přepis dopisu

BOHOUŠ MARTINŮVelectěný příznivce můj![1]                V den ctěných Vaších jmenin[2] osměluji se svoje prosté přání výsloviti slovy nelíčenými ale upřímné.                Bůh všemohoucí žehnej Vám ve šlechetném snažení a počínání a popřej Vám zdaru, síly a vytrvalostí ve všech činech Vaších. Budu vždy pamětliv Vaších skutků, převzácných to důkazů obětavosti.                Děkují za všechna mně prokázaná dobrodiní a prosím snažně o Vaši přízeň i v budoucnosti.                V hluboké úctě                                               Bohouš Martinů. 


Věcné poznámky k DP

[1] Podle písemného záznamu (pravděpodobně od Marie Pražanové) přiloženého později k dopisu je adresátem poličský knihař, papírník a vydavatel pohlednic Josef Kaňka (1868-1944): „Josef Kaňka – knihař v Poličce věnoval celý život práci v Sokole jako jeho náčelník. Proto byl podporován starostou Sokola Karlem Tillem. I z těchto příspěvků posílal Kaňka Bohuslavu Martinů na studie do Prahy, který mu kdysi v poděkování řekl, že se oň stará ´jako tatínek´, a proto jej tak v dopisech oslovoval.“  Dále zde jinou rukou dopsány publikace, v nichž je zmínka o Josefu Kaňkovi a jeho vztahu k B. Martinů: „Karolina Martinů: Paměti. Zd. Zouhar: 1957 str. 17. Jar. Mihule: B. Martinů – profil života a díla 1974. str. 13, 29, 196.“ Poslední informace na témže místě je věnována autorce záznamu a je dopsána opět jinou rukou, tužkou: „Záznam: Marie Pražanová“. Josefa Kaňku ve své monografii zmiňují i Iša Popelka (1996, s. 10-12, 194-195), když otiskuje dva dopisy BM Kaňkovi a Jaroslav Mihule (2002, s. 33, 47-50, 59)[2] Datum odeslání dopisu z této informace nelze vyvodit, jméno Josef se podle římskokatolického církevního kalendáře může slavit 19. 3., 1. 5., 23. 6. nebo 18. 9. Ani letopočet není z dopisu zřejmý, lze se pouze domnívat, že se jedná o některý z roků 1906 – 1910, kdy BM studoval v Praze na konzervatoři.


Celkový počet listů1
Počet popsaných stránek1
Fixacerukopis
Dopis

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceProfi
Digitalizováno v instituciCentrum Bohuslava Martinů
« předchozí
ID 5895 (záznam 1 / 0)
další »