Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelMartinů, Bohuslav
Odesílatel (korporace)
Lokace odesláníNew York, NY
Poznámka k lokaci odeslání[New York]
Datum odeslání26.11.1945
PříjemceMartinů, rodina v Poličce
Příjemce (korporace)
Lokace přijetíPolička
Poznámka k lokaci přijetí[Polička]
JazykČeština
Původ, datum získáníKopie z Centra Bohuslava Martinů v Poličce
Vlastník prameneCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Signatura současného vlastníkaPBM Kr 313
Signatura v IBMMar 1945-11-26
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahRekapituluje situaci v posílání balíků; dotaz na vilu na Hanspaulce; jak se rozhodli v Poličce?; jmenování z Prahy dosud nemá (Pražská konzervatoř), přijedou tedy asi až v květnu; jedou na premiéru 4. symfonie do Filadelfie (30.11.1945, Eugene Ormandy, The Philadelphia Orchestra), v NY bude hrána 11.12. (též s The Philadelphia Orchestra); 18.12. premiéra houslové sonáty (č. 3, 17.12. Angel Reyes) "zde"; 19.12. jedou do Washingtonu na premiéru Scherza (Thunderbolt P-47, Hans Kindler, National Symphony Orchestra), v lednu asi premiéra 3. symfonie v NY; chce napsat novou symfonii (č.5) a dedikovat ji Červenému kříži; napsal "něco" (Česká rapsódie) pro houslistu Kreislera; v Paříži chystají festival z jeho skladeb, 23.2. tam diriguje Sacher Dvojkoncert; smutná zpráva o "Venouškovi" (Sommerovi); Štefinka (Pražanová) ať vyhledá v Paříži M. Mihaloviciho a další, pomohou jí; psal mu (F.) Bartoš; napsal pro něj článek "o našich osudech" a také o Stáňovi; posílá do Prahy Lidice, budou tam hrát 2. symfonii (7.2.1946, Kubelík, ČF) a Polní mši (28.2. a 1.3.1946 Kubelík ČF) ; záležitost vily; chtěli by zahrádku; posílají každý týden jeden balíček.
Diplomatický přepis dopisu

[New York] Nov. 26. 1945.[1]Drazí,Váš dopis z 12/11 došel dnes a nevím co se děje zase s poštou, píšu každých 14 dní – Snad už jste mezi tím moje dopisy dostaly ale pro každý případ tedy zase opakuji obsah. Zaslal jsem Vám 20liber balík na adresu Marie M.[2] Buďto jej dostanete přímo a nebo si to zařidte (snad jim dopsat aby balík zadrželi v Praze a vydali jen na heslo a dopis od Mařenky) u firmy Dopravní Společnost Intercontinental v Kotvě, (zásilka z N.Y. konsulátu bude v Praze asi okolo 18-20 prosince, zdržela se. Mimo to posíláme každý týden balík přímo, zatím je dovoleno jen do 4 liber a tak doufáme že už na Vánoce budete míti dobré kafé a jiné věci, Fanoušovi[3] tabák a.t.d. Doufám že to budete dostávat vŝechno a občas mi potvrdte co přišlo. Poslal jsem pí Pražanové[4] také a tak Vám budeme pomáhat jak se dá, snad prý uvolní těžší balíčky brzo. Potom bych rád věděl jak to dopadlo s tou vilou na Hanspaulce, to je pro mne moc důležité a mohl bych se domluviti i na určité podmínky, nerád bych bydlel někde v domě v apartmentu.[5] Jak se na to v Poličce rozhodli? Psal jsem o tom v předešlém dopise Vám i Šeb.[6] že by mi moc záleželo abych tam mohl bydlet. Pošlou Vám také balíčky z Francie i ze Švycar jak to pŭjde[7], tak už to všechno bude lepší. Musím Vám také napsati že se náš plán trochu změnil. Dostáváme sem velmi špatné zprávy ohledně situace ve Francii i doma a protože stále nemám žádnou definitívní zprávu, ani jmenování z Prahy[8], tak jsme se rozhodli náš odjezd trochu odložiti abychom tam nepřijeli na zimu, hlavně když bych tam neměl co dělat. Myslím že když nic napíši z Prahy že tedy saisona ve škole začne až přiští školní rok na podzim a tak myslím že by to nemělo smysl tam tak spěchat za těchto okolností, když bych tam neměl co dělat, kdežto zde mohu udělati ještě spoustu práce a také si nějaký ten dolar uspořiti což asi budu potřebovat. Tak, jestli se nic nezměni, jsme se rozhodli že bychom přijeli o dva, tři měsíce, myslím na květen. Oba se moc těšíme a Charlie[9] by se vrátila hned ale všichni nás z toho zrazují i ti kteří se odtamtud vrací a tak myslím že je rozumné počkat, když nevím ještě co je s tou konservatoří, která pravděpodobně začne až na podzim a mohl bych zatím ještě zde podniknout nějakou práci.[10] Tento týden jedeme do Philadelphie na premiéru 4e Symfonie, v N.Y. ji budou hráti 11./12.[11] – 18/12 mám premieru houslové sonáty zde, s nějakým Kubánským houslistou[12] a 19/12. jedeme do Washingtonu, budeme u vyslance[13], na premieru Scherza.[14] a v lednu bude asi premiera III. S. v N.Y.[15] Chci napsati novou Symfonii, kterou bych věnoval Červenému Kříži a je zde Nov. 26. 1945o tento projekt veliký zájem.[16] Také jsem napsal něco pro houslistu Kreislera.[17] V Paříži chystají Festival jenom z mých věcí a mimo to 23/II. je to Double-concerto, pařížská premiera p. Sacher diriguje[18], bude asi pozván do Prahy v dubnu. Napište snad na Maurice Rosenthal[19] 64 Avenue de la Motte Picquet. Paris 7e aby Vám sdělil data abyste mohli něco přes Radio chytit, on to diriguje.[20] Tak vidíte že mám stále co dělat. Staráme se oba na tu zimu u Vás, bude to asi těžké, kdyby už raději byla pryč, snad se Vám podaří sehnat trochu uhlí nebo dříví, měl bych snad přece poslat nějaké dolary, doufám že je to možno. To je smutná zpráva o Venouškovi, četl jsem o něm v novinách.[21] Ať Stefinka[22] vyhledá v Paříži skladatele Marcel Mihalovici[23] 15 rue du Dragon Paris 6e, je to můj dobrý kamarád a může ji poraditi a ať jde na vyslanectví a vyřídí pozdravy vyslanci Noskovi (Nosek)[24] s kterým se dobře znám, a mohl by ji pomoci ve všeličems, když já ještě nebudu v Paříži. P. Bartoš[25] co bude přednášeti v Poličce[26], mi také psal, jistě Vás vyhledá, a už bude míti ten článek o našich osudech, vyjde to asi v Uměl. Besedě[27], také jsem napsal o Stáňovi vzpomínky.[28] Posílám také do Prahy Lidice[29], tak je uslyšíte a budou hráti II. Symfonii[30] a Polní Mši[31], to Vám snad p. Š.[32] napíše kdy. Prosím promluvte s pány v Poličce ohledně té vily to by mě udělalo velikou službu, protože to víte, všichni co přijedou ať už z Ameriky nebo z Anglie, Francie, přijdou ke mně na návštěvu a tak musím míti něco kam bych je mohl pozvati, je to moc důležité. Charlie by byla šťastnější i já, kdybychom to dostali a mohli míti zahrádku. Jenom abychom se všichni ve zdraví shledali a aby už se všechno uklidnilo, abychom zase mohli něco dělati v klidu, tak jsou všechny ty zprávy z Evropy dost znepokojující. Napište mi adresu Šmídových, stačí architekt?[33] Poslal bych mu také balíček, těšíme se oba na něho. Oba Vám přejeme šťastné Vánoce i Nový Rok, doufejme že jsou to už poslední kdy jsme odloučeni, snad už budete míti balíčky abyste to mohli trochu oslaviti. Děkujeme za pozdravy a take Vás všechny mnoho zdravíme a těšíme se na Vás, jenom aby už ta zima byla pryč, máme oba o Vás starosti, Pak už to uteče rychleji. Tak jsem Vám to všechno popsal a budu psáti každých 10 dní, neodpovídejte na každý dopis, stojí to moc peněz, přes to že nám každý dopis působí radost. Hlavně napište zdali došli balíčky, posíláme jeden každý týden, tak nemusíte šetřit, budete je dostávat pravidelně s všelijakým obsahem. Látky a šaty boty je těžko zatím poslat ale alespoň trochu jídla.Moc Vás oba zdravímeVáš Bohouš a Charlotte. Informujte se o v té společnosti[34] (zásilka z N.Y. konsulátu odešla asi 15./11 odsud a zařidte si to.  


Věcné poznámky k DP

[1] 26. 11. 1945[2] Marie Martinů (1882-1959), sestra BM.[3] František Martinů (1880-1958), bratr BM.[4] Marie Pražanová (1897-1982), poličská občanka, přítelkyně a podporovatelka rodiny Martinů.[5] BM s ohledem na plánovaný návrat domů uvažuje o pronájmu vily v pražské čtvrti Hanspaulka.[6] Karel Šebánek (1903-1980), nakladatel, blízký spolupracovník a přítel BM.[7] Tedy od rodiny Charlotte Martinů a od Paula Sachera (1906-1999), švýcarského dirigenta, mecenáše a přítele BM.[8] V září 1945 BM obdržel telegram od Václava Holzknechta (1904-1988), tehdejšího ředitele pražské konzervatoře, s nabídkou profesorského místa, na který okamžitě souhlasně reagoval s dotazy na další podrobnosti, které Holzknecht předal ministerstvu školství a osvěty pod vedením Zdeňka Nejedlého. Z tohoto úřadu však již další nabídka ani oficiální pozvání nepřišlo (Mihule 2002, s. 374).[9] Charlotte Martinů (1894-1978), manželka BM.[10] Úmysl navrátit se domů nebyl naplněn. Teprve v roce 1946 odcestovala do Francie Charlotte (pobývala tam od 10. 6. do 19. 11. 1946), BM navštívil Evropu po druhé světové válce až v roce 1948 (od června do září 1948), kdy navštívil Paříž, Nice a Basilej.[11] Symfonie č. 4, H 305, měla premiéru 30. 11. 1945 ve Philadelphii, The Philadelphia Orchestra řídil Eugene Ormandy (1899-1985) (Halbreich 2007, s. 238). V New Yorku byla hrána 11. 12. 1945 v Carnegie Hall, The Philadelphia Orchestra řídil opět Eugene Ormandy (1899-1985) (Šafránek (ed.), BM: Domov, hudba a svět 1966, s. 292 – program koncertu).[12] Sonáta pro housle a klavír č. 3, H 303, premiéra proběhla v Carnegie Hall v New Yorku 18. 12. 1945, na housle hrál původem kubánský houslista Angel Reyes (1919-1988) a na klavír Artur Balsam (1906-1994). (Databáze pramenů IBM, http://database.martinu.cz/works/public_view/225; Halbreich 2007, s. 337 však uvádí datum 17. 12. 1945).[13] Vladimír Hurban (1883-1949), (vel)vyslanec ČSR v USA v letech 1936-1946.[14] Scherzo pro orchestr Thunderbolt P-47, H 309, mělo premiéru 19. 12. 1945 ve Washingtonu. National Symphony Orchestra řídil Hans Kindler (1892-1949) (Halbreich 2007, s. 260).[15] Symfonie č. 3, H 299, měla premiéru již 12. 10. 1945 v Bostonu, Boston Symphony Orchestra řídil Sergej Alexandrovič Kusevickij (1874-1951) (Halbreich 2007, s. 235).[16] Symfonie č. 5, H 310, byla nakonec věnována České filharmonii.[17] Fritz Kreisler (1875-1962), rakousko-americký houslista. BM mu věnoval Českou rapsodii, H 307, kterou zkomponoval v červenci 1945 (Halbreich 2007, s. 338).[18] Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány, H 271, byl hrán v Paříži 23.2.1946. Orchester der Société des Concerts du Conservatoire řídil Paul Sacher (1906-1999), švýcarský dirigent, mecenáš a přítel BM (Halbreich 2007, s. 275-276).[19] Manuel Rosenthal (1904-2003), francouzský skladatel a dirigent.[20] Manuel Rosenthal dirigoval provedení Symfonie č. 2, H 295 v Paříži 25. 10. 1945.[21] Václav Sommer (1906-1945), český divadelní a rozhlasový režisér, teatrolog a esejista, přítel BM. Mládí prožil v Poličce. Zemřel 26. 10. 1945.[22] Dr. Štěpánka Pražanová, kulturní pracovnice a známá BM z Poličky.[23] Marcel Mihalovici (1898-1985), rumunský hudební skladatel působící v Paříži. Přítel BM.[24] Jindřich Nosek (1896-1984), vyslanec Československa v Paříži v letech 1944 – 1948.[25] František Bartoš (1905-1973), český hudební skladatel a pedagog.[26] Patrně při příležitosti otevření nové expozice o BM v poličském muzeu (8. 12. 1945) (srov. Jirglová 2013, s. 100).[27] Jedná se pravděpodobně o životopisnou stať „1938 – 1945“ otištěnou v časopise Tempo, č. 2 a 3, 1945, s. 52-60 (Šafránek (ed.), BM: Domov, hudba a svět 1966, s. 330-344).[28] Stanislav Novák (1890-1945), český houslista a přítel BM. Vzpomínkový text napsaný v říjnu 1945 a nazvaný „Stáňa“ nebyl publikován a zůstal v rukopise (Šafránek (ed.), BM: Domov, hudba a svět 1966, s. 312-316).[29] Památník Lidicím, H 296.[30] Symfonie č. 2, H 295 byla hrána v Praze 7. 2. 1946. Českou filharmonii řídil Rafael Kubelík (1914-1996) (Halbreich 2007, s. 234).[31] Polní mše, H 279, měla premiéru v Praze 28. 2. 1946. Českou filharmonii a Pěvecký sbor Československého rozhlasu řídil Rafael Kubelík (1914-1996) (Halbreich 2007, s. 451).[32] Karel Šebánek (1903-1980), nakladatel, blízký spolupracovník a přítel BM.[33] Rodina architekta Bohuslava Šmída (1895-1982) z Poličky.[34] Dopravní společnost Intercontinental v Kotvě (viz výše).


Celkový počet listů2
Počet popsaných stránek2
FixaceRukopis
Dopis

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceProfi
Digitalizováno v instituciCentrum Bohuslava Martinů
Lokace jako předmět
Filadelfie, Pensylvánie
Francie
New York, NY
Praha
Švýcarsko
Washington, D.C.
Osoba jako předmět
Korporace jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 300 (záznam 1 / 0)
další »