Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelMartinů, Bohuslav
Odesílatel (korporace)
Lokace odesláníPolička
Datum odeslání10.02.1935
PříjemceŠafránek, Miloš
Příjemce (korporace)
JazykČeština
Původ, datum získáníCBM
Vlastník prameneCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Stará signatura v IBM2000/PBM Kmš 719
Signatura v IBMŠafM 1935-02-10
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahKontakt s Jeremiášem; jednání o koncertu v Mánesu (zařídí S.? nebo K.? Novák); premiéra Her o Marii v Brně je 23. 2.; Invence jsou 27. 2. v České filharmonii; BM se jim "do toho nechce míchat"; vyjednávají s Londýnem, Bruselem, Švýcarskem; Talich je dosud nemocen; s Firkušným mluvil o (2.) klavírním koncertu a event. kolizích s Leroux; radil ČF, aby se ve věci zájezdu spojili s MŠ kvůli koordinaci; na program si chtějí dát živé autory cizí a české nežijící; v Brně bude asi do 23. (2.); v Poličce mrzne, ráno až -26C; chodí se Charlottou lyžovat a sáňkovat; lidi v Praze jsou "opravdu nemožní, tak vědomi svých hodnot, že to /je/ až směšné".
Diplomatický přepis dopisu

Polička 10. / 2. 1935. Milý příteli, Váš dopis jsem dostal před odjezdem do Poličky, tak už jsem s Jeremiašem jen telefonoval, říkal že by se mu lépe hodil ten Mozart pro koncert v březnu. datum pro duben se mu nehodí a Vy jste psal že byste si to zařídil tedy pro březen.[1] Co se týče přesných dat to Vám napíše sám. Pro koncert v Manesu[2] jsem už neměl čas, předal jsem to Novákovi, a až se vrátím budu se o to starat, nevím zdali mají v tu dobu koncert, a v tom případě by se spíše jednalo o první provedení a nebo nověj­ší věci z francouzské produkce. Ten Ježek i Janáček se tam už hrál. Podívám se také nešloli by něco sehnat v Brně. Premiera v Brně je 23. / v sobotu[3] a pak 27. / 3.

jsou ty Invence ve Filharmonii.[4] S Filharmonii už jsem pak nemluvil nechci se jim do toho míchat, oni neřeknou jak si to představují a zkrátka jednají jako děti. S p. Šourkem[5] už mluvili ale co nevím, jenom jím snad řekl že by měla zpívati pi. O[6]. Pak už jsem s nimi nemluvil, chtějí jíti sami k ministru Benešovi a vy­jednávají s Londýnem, Bruselem, Švycarskem ale co je na tom opravdu pravda, to nevím, oni mají plno plánů ale zdali se kdo stará o realizaci, to pochybuji.[7] Myslím že s Talichem[8] o tom dosud nikdo nemluvil, ostatně tu Talich ani nebyl, je dosud nemocen a vrací se teď na abonentní koncerty. S Firkušným jsem mluvil a říkal jsem mu o klavírním koncertu, byl jaksi zarmoucen, chtěl by míti premieru v Praze, jinak říkal že by ho nikdo nedal na program kde by to měla v úmyslu hrát Madame.[9] Toho zájezdu by bylo opravdu škoda, kdyby se to nedařilo, ale nechci teď už zde ani moc do toho mluvit, abych[10] Vám na konec nezpůsobil nějakou nepříjemnost, protože oni mluví každou chvíli jinak a mohli by na konec říci že jsem to vše povídal sám. Já jsem jim jenom radil aby se rozhodně spojili s Vámi aby se nedělaly jiné plány v Praze a jiné v Paříži, ale jak se zdá chtějí si vše udělati sami a dle jejich názoru Vás nepotřebují, tedy myslím že je lépe do toho nezasahovat. Snad už Vy sám budete mít nové zprávy, já do toho dobře nevidím co v tom vlastně je. Novák[11] do toho také nechce moc strkat prsty, ale v celku se nemůžete spolehnout na zdejší vedení a tak nevím dobře co by se dalo s prospěchem dělat. Co dělá Munch?[12] Už by byl čas aby se vědělo co se bude díti. Na program si chtějí dát všechny živé autory cizí a všechny mrtvé české.Budu v Brně až do 23., budete-li mi něco chtíti napsati pište na Zemské divadlo – Brno. Taky mrzne uplně

nemožně na naši pařížskou povahu, máme ráno 26° pod, chodíme na lýže sáňky a mrzneme[13].Do Brna jedu na čtvrtek. Moc Vás oba pozdravujeme a těšíme se na Vás i Madame[14]. Z té slušné společnosti v Praze zbylo je několik členů, lidi jsou zde opravdu nemožní, tak vědomi svých hodnot že [to][15] až směšné.Srdečně                Vaši                               B. Ch. Martinů 


Věcné poznámky k DP

[1]      Martinů patrně jednal s dirigentem a skladatelem Otakarem Jeremiášem (1892–1962) o programu rozhlasového orchestru Radiojournalu, kde Jeremiáš působil v letech 1929–1945. [2]      Hudební skupina Mánesa pořádala ve 30. a 40. letech v pražské bu­dově S.V.U. Mánes komorní koncerty. Bohuslav Martinů byl jejím „korespondenčním členem“. [3]      Premiéra opery Hry o Marii, H 236, v Zemském divadle v Brně (Halb­-

­reich, 2007, s. 153). [4]      Invence, H 234, byly poprvé provedeny 8. září 1934 v Benátkách (Halbreich, 2007, s. 258). Pražské provedení s Václavem Talichem a Českou filharmonií bylo z důvodu dirigentovy nemoci odloženo, jak sdělil Martinů v dopise z 10. března 1935 Alfredu Kalmusovi do Uni­versal Edition ve Vídni (srov. kopie v IBM UE 1935-03-10). [5]      Otakar Šourek, muzikolog, hudební publicista, spolupracovník Ra­dio­journalu v Praze. [6]      Patrně měl na mysli sopranistku Pavlu Osuskou, roz. Vachkovou (1891–1978), členku Národního divadla v Praze, manželku česko­slovenského vy­slance v Paříži Štefana Osuského. Zřejmě jednali o provedení tří orchestrálních písní Kouzelné noci, H 119, které Osuská premiérovala v roce 1924. [7]      Zájezd České filharmonie, který se uskutečnil v listopadu a prosinci 1935, chtěli propojit s propagací Československé kultury, a proto kon­taktovali ministra zahraničí Edvarda Beneše (srov. pozn. CBM, PBM, Kmš 721). [8]      Václav Talich byl v té době šéfdirigentem České filharmonie. [9]      Koncert pro klavír a orchestr č. 2, H 237, je věnován Germaine Le­roux (1907–1979), třetí man­želce Miloše Šafránka. Premiéroval ho pianista a skladatelův pří­tel Rudolf Firkušný (1912–1994) s Vác­lavem Talichem a Českou filharmonií v Praze 13. listopadu 1935 (srov. Halbreich, 2007, s. 295). [10]    Počáteční písmeno je „p“, které Martinů přepsal na „a“. [11]    Má na mysli přítele Stanislava Nováka. [12]    Dirigent Charles Munch (1891–1968) vedl v letech 1935–1938 v Pa­říži Orchestre philharmonique de Paris. Premiéroval řadu skladeb B. Martinů, který mu věnoval mj. v roce 1937 Concerto grosso pro komorní orchestr, H 263. [13]    Patrně z této doby jsou datovány fotografie Bohuslava Martinů a Char­lotte Martinů na saních a lyžích uložené v CBM se signaturou PBM fBM II 53, PBM fBM II 55 ad. [14]    Manželka Miloše Šafránka Germaine Leroux. [15]    Špatně čitelné. 


Celkový počet listů1
Počet popsaných stránek2
Fixacerukopis
Dopis

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceProfi
Lokace jako předmět
Brno
Brusel
Londýn
Paříž
Polička
Praha
Švýcarsko
Osoba jako předmět
Korporace jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 2601 (záznam 1 / 0)
další »