Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelMartinů, Bohuslav
Odesílatel (korporace)
Poznámka k lokaci odeslání[Paříž]
Datum odeslání1937
Poznámka k datu odeslánídatum neuvedeno; zřejmě konec května - 1. pol. června 1937
PříjemceŠebánek, Karel
Příjemce (korporace)
Poznámka k lokaci přijetí[Praha?]
JazykČeština
Původ, datum získáníkopie z pozůstalosti K. Šebánka, CBM Polička
Vlastník prameneCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Předchozí vlastníkŠebánek, Karel
Signatura současného vlastníkaPBM Kkš 906
Stará signatura v IBM56/13
Signatura v IBMŠeb 1937-00-00
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahBohuslav Martinů odpovídá prostřednictvím sl. V. [Vítězslava Kaprálová?], která měla v Paříži úspěch. Adolfu Hellerovi vzkazuje, že záležitost HER O MARII nechal na starosti Melantrichu a že partitury budou volné pro příští sezónu. Ujasňuje nepřesnosti v seznamu svých děl, chce jej ještě jednou v klidu prohlédnout a opravit. Neexistující skladby už vyškrtl, nové je potřeba připsat (uvádí jejich seznam). BM se o jejich záležitosti nechce zmiňovat - nemá nic nového a domnívá se, že pan Š. [Miloš Šafránek?] už o to nemá zájem.
Diplomatický přepis dopisu

Milý příteli,děkuji za zprávy a odpovídám prostřednictvím sl. V. která zde měla krásný úspěch.             Co se týče Hellera[1], budete-li míti příležitost, řekněte mu že jsem předal záležitost „Marií“ do komise Melantricha měli ho uvědomiti (což doufám že se už stalo) že partitury budou volny pro začátek příští saisony.     Co se týče poznámek v seznamu ty neplatípro tisk Concertino[2]klav. trio[3]jsou dvě různé skladby data jsou správná, obě jsou klav. tria s průvodem smyčců. Koncert pro levou ruku ne pravou je myslím asi v r. (1930/)[4],[5]Objevil jsem mimo to takový podivný kvartett s bubínkem, a teď už ho zas nemohu najít. (myslím clarinet, čelo, klavír a bubínek.)[6],[7]             Pokuste se vyzvednouti[8]ten part klavírního I. kon. od Heřmana, nevím zdali Vám jej dá.[9]Pošlu brzo rukopis do Filharmonie, tak snad by tam byl k nalezení. Kdyby byl čas, pošlete mi ještě jednou ten seznam a já to teď v klidu bych zkorigoval, myslím že už je to vše v pořádku. Některé skladby jež jsem škrtl, neexistují a nebo jsem na ně úplně zapomněl. Z nových věcí můžete připsat . . . . . . à% (Koncert pro fletnu a housle a orchestre už máte.) ?[10]Popěvky májové - dvě písně –(příloha Evy.)[11]                                           1937[12]Alexandre – bis – Opera bouffe v 1. jed. (H. Würmser)[13]IV. Smyčcový kvartett.[14]Sonata pro fletnu, housle a klavír.[15]Sonatina   “      housle a klavír.[16] Co se „Záležitostí“ týče nemohu Vám podat žádných zpráv. P. Š.[17]jsem vlastně dosud ani neviděl a s Prahou vyměnuji korespondenci více méně bezvýznamnou, takže nic na obzoru. Prozatím mlčím, protože musím dáti svoje věci sám do pořádku. Tak nezbývá než čekat, mám takový dojem jakoby p. Š. na tom ztratil všechen zájem nevím co v tom je. Srdečně VášB. Martinů 


Věcné poznámky k DP

[1]Dirigent Adolf Heller (1901–1954), který byl v letech 1932–1939 šéfem olomoucké opery, se zasloužil o uvádění mnoha zajímavých děl na olomoucké scéně, mj. v roce 1938 Martinů Hry o Marii, H 236 (srov. Spurná, 2015, s. iii).[2]Z pozdější korepondence a návaznosti na Juliette d´Arányi vyplývá, že se jedná o Concertino pro klavír a orchestr, H 269, z roku 1938, které je vydáno Českým hudebním fondem až v roce 1956 (Halbreich, 2007, s. 297).[3]Pravděpodobně má na mysli Concertino pro klavírní trio a smyčcový orchestr, H 232 z roku 1933.[4]Nad datem nadepsán rukou B. Martinů „(1929)“.[5]Divertimento(Concertino)pro klavír levou rukou a orchestr, H 173  z roku 1936 bylo dedikováno Otakaru Hollmannovi, který je také premiérova v Praze v únoru roku 1947 (Halbreich, 2007, s. 295).[6]Závorka dopsána tužkou rukou B. Martinů.[7]Jedná se o Kvartet pro klarinet, lesní roh, violoncello a malý bubínek C dur, H 139 z roku 1924.[8]Nad slovem dvě pomlčky rukou B. Martinů. [9]Koncert pro klavír a orchestr č. 1 D dur, H 149, z roku 1925 byl dedikován Janu Heřmanovi, který jej v listopadu 1926 premiéroval v Praze s Českou filharmonií za řízení R. Manzera (srov. Halbreich, 2007, s. 294).[10]Koncert pro flétnu, housle a orchestr G dur, H 252 z roku 1936. [11]Koleda milostná, H 259 z roku 1937 vychází v nakladatelství Melantrich jako příloha časopisu Eva(1937/ č. 3) (Halbreich, 2007, s. 478). [12]Pod datem  svislá šipka přes tři následující řádky.  [13]Jednoaktovou operu buffa Dvakrát Alexandr(Alexandre Bis), H 255 z března 1937 komponuje Martinů na text André Wurmsera (Halbreich, 2007, s. 172). [14]Smyčcový kvartet č. 4, H 256 komponuje Martinů během dubna a května 1937 (Halbreich, 2007, s. 364).[15]Sonáta pro flétnu, housle a klavír, H 254 z počátku roku 1937 (Halbreich, 2007, s. 352).[16]Sonatina pro housle a klavír, H 262 komponuje Martinů v Paříži v roce 1937 (Halbreich, 2007, s. 336).[17]Jedná se o Miloše Šafránka (1894–1982), podporovatele, přítele a také prvního životopisce B. Martinů.


Celkový počet listů1
Počet popsaných stránek2
Fixacerukopis, podpis (Martinů)
Dopis

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceProfi
Lokace jako předmět
Praha
Osoba jako předmět
Korporace jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 2106 (záznam 1 / 0)
další »
-Rev-