Databáze pramenů Institutu Bohuslava Martinů zajišťuje badatelům kompletní výčet a podrobnou charakteristiku materiálů pramenné povahy, které jsou v podobě kopií v Institutu shromážděny. Jádrem průběžně aktualizované databáze pramenů je seznam skladeb poskytující základní informace o Martinů kompozicích. Ke každé skladbě je připojen soupis pramenů, včetně jejich detailního fyzického popisu, a také evidence vydání. Další část databáze tvoří podrobně zpracovaná korespondence vztahující se k Bohuslavovi Martinů a jeho tvorbě. Součástí systému je rovněž soupis osob a korporací, jež se objevují v dopisech nebo se jiným způsobem váží k pramenům evidovaným v databázi. Kromě výše zmíněného archiv zahrnuje fotografie ze života Bohuslava Martinů, jeho kresby i výtvarná zpodobnění. A nakonec také historické snímky z inscenací Martinů děl. Některé z pramenů jsou dostupné online v digitalizované podobě.

Vyhledávání v jednotlivých kategoriích databáze pramenů je flexibilní, lze vyhledávat fulltextově či podle přesných kritérií a filtrů (viz nápovědu). 

Databáze pramenů pojímá zejména materiály pramenné povahy. Další dokumenty jsou zpracovány v katalogu Knihovny Nadace Bohuslava Martinů. Knihovna disponuje veškerými dostupnými knižními tituly, které jsou věnovány osobnosti Bohuslava Martinů, a základní muzikologickou literaturou orientovanou především na hudbu dvacátého století. Dále shromažďuje tištěné hudebniny, články z novin a časopisů či koncertní programy, důležitou součástí knihovny je také rozsáhlá fonotéka a videotéka (více informací zde).

 


Institut Bohuslava Martinů, o.p.s.

Bořanovická 14
182 00, Praha 8 – Kobylisy
Česká republika

IČO 27398757, DIČ CZ27398757, jsme plátci DPH.

tel: +420 257 320 076
e-mail: martinu@martinu.cz
www.martinu.cz