Institut Bohuslava Martinů, o.p.s.
Bořanovická 14
182 00, Praha 8 – Kobylisy
Česká republika

IČO 27398757
DIČ CZ27398757, jsme plátci DPH.

tel: +420 257 320 076
e-mail: martinu@martinu.cz

www.martinu.cz

Knihovna Nadace Bohuslava Martinů, kterou spravuje Institut Bohuslava Martinů, disponuje veškerými dostupnými tituly, které jsou věnovány osobnosti Bohuslava Martinů a základní muzikologickou literaturou orientovanou především na hudbu dvacátého století (více informací zde). Vedle této literatury však knihovna obsahuje kopie stovek notových i nenotových pramenů spjatých s životem a dílem Bohuslava Martinů (přes čtyři tisíce dopisů, historické koncertní programy aj.). V souvislosti se stále intenzivnější přípravou Souborného vydání díla Bohuslava Martinů postupuje také pramenný výzkum zaměřený na jednotlivé skladby Bohuslava Martinů.

Databáze pramenů Institutu Bohuslava Martinů zajišťuje badatelům kompletní výčet a podrobnou charakteristiku materiálů pramenné povahy, které jsou v podobě kopií v knihovně Institutu shromážděny. Jádrem průběžně aktualizované databáze pramenů je seznam skladeb poskytující základní informace o Martinů kompozicích. Ke každé skladbě je připojen soupis pramenů, včetně jejich detailního fyzického popisu (probíhá zadávání informací).Další část databáze tvoří podrobně zpracovaná korespondence vztahující se k Bohuslavovi Martinů a jeho tvorbě. Součástí systému je rovněž soupis osob a korporací, jež se objevují v dopisech nebo se jiným způsobem váží k pramenům evidovaným v databázi. Vyhledávání v jednotlivých kategoriích databáze pramenů je velmi flexibilní, lze tedy vyhledávat fulltextově či podle přesných kritérií a filtrů (pro vyhledávání v databázi viz nápovědu). Kromě korespondence, pramenů a skladeb systém eviduje fotografie ze života Bohuslava Martinů a jeho kresby. Některé z pramenů jsou dostupné v digitalizované podobě. Databáze pramenů Institutu Bohuslava Martinů zahrnuje pouze materiály pramenné povahy. Odborné publikace, časopisecké studie či koncertní programy jsou zpracovány v katalogizačním systému knihovny Institutu (vstup do katalogu knihovny zde).